"Arkinen kielikuva ilmaisee toisinaan, mitä jokaisen ihmisen sydämen pohjukassa tapahtuu. Roomalaisten sensus communis ei tarkoittanut vain arkijärkeä vaan ihmisyyttä ja tunneherkkyyttä. Koska me emme ole roomalaisten veroisia, tuo sana sanoo meille vain puolet siitä mitä heille. Meille se tarkoittaa vain arkista ymmärrystä, rahvaan järkeä, järjen alkua, arkisten asioiden esiymmärrystä, tylsyyden ja henkevyyden välistä tilaa."  (Voltaire)

Ihmisyyttä ja tunneherkkyyttä ei opeteta sellaisessa yhteiskunnassa jonka tavoitteena on tehokkuus. Eikä sitä opeteta perheissä, jotka arvostavat ainoastaan ulkoista statusta.Siellä missä pelko asustaa, kova ja kylmä ovat kasvatuksellisesti merkittävämpiä sanoja, kuin sydämellisyys ja herkkyys.

Rakkaus avaa portit ja päästää sensus communis kielikuvan valloilleen. Ihmisyys ja tunneherkkyys karkaavat vankilastaan, eikä ihminen voi sille mitään. Kylmä kuori murenee pala palalta ja tilalle rakentuu aito ihminen tunteineen kaikkineen. Rakkaudella tarkoitetaan tässä laajempaa käsitettä kuin parisuhderakkaus.

                                                                                                                                   Markku Laitinen