"Kirjoitin tämän kirjan kaikille vanhemmille, isä - ja äitipuolille, sijaisvanhemmille, isovanhemmille ja kaikille niille huoltajille, jotka yrittävät ymmärtää, miten he voivat huolehtia lapsistaan parhaalla mahdollisella tavalla huolimatta niistä vaikeuksista, joita elämä on heidän tielleen tuo, ja huolimatta heidän mahdollisista omista haitallisista kokemuksistaan."

Nadine Burke Harris

Syvälle ulottuvat juuret, turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen

Basam Books 2019

Harris on kirjoittanut sen, mitä ei haluta kovinkaan mieluusti kuulla, ympäristötekijöiden vaikutus sairastuvuuteen on totta. Harris kuvailee elävästi kokemaansa ja elää itse täydesti mukana potilaidensa elämänvaiheissa.

Harris kirjoittaa: Kaksikymmentä vuotta lääketieteellistä tutkimusta on osoittanut, että lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset porautuvat kirjaimellisesti luihin ja ytimiin muuttaen ihmistä niin, että ne voivat säilyä kehossa vuosikymmeniä. Ne voivat suistaa lapsen pois kehitysradaltaan ja vaikuttaa hänen fysiologiaansa. Ne voivat laukaista kroonisen tulehdustilan ja saada aikaan koko elämän kestäviä hormonaalisia muutoksia. Ne saattavat muuttaa tapaa, jolla DNA:ta luetaan, sekä sitä, miten solut uusiutuvat, ja ne voivat dramaattisesti lisätä sydänsairauksien, aivohalvauksen, syövä ja diabetiksen ja jopa Alzheimerin tautiin sairastumisen riskiä.

Kirjan ydinsanoma on tiivistettynä tuossa ja perustelut löytyvät kirjaa lukemalla. Tässä esimerkki: "Toksinen stressireaktio voi syntyä, kun lapsi kokee ilman riittävää aikuisen tukea vahvoja toistuvia ja/tai pitkittyneitä haitallisia tilanteita, kuten fyysistä tai emotionaalista hyväksikäyttöä, välinpitämättömyyttä, huoltajansa päihdeongelmia tai mielisairautta, alistumista väkivallalle ja/tai perheen suuria taloudellisia vaikeuksia."

Harrisin mukaan kaikki kokemuksemme - niin kielteiset kuin myönteisetkin - määräävät sen, mitkä aivoradat aktivoituvat ja jatkavat vahvistumistaan. Tässä mielessä varhaiset kokemukset todellakin muovaavat aivoja. "Tiedämme varhaisten haitallisten kokemusten aktivoivan sellaisia aivoratoja, jotka liittyvät valppauteen, huonoon impulssikontrolliin, pelkoon ja päätöksentekoon."

Harris tekee työtään alueilla, joissa lapsuudeaikaiset haitalliset kokemukset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Hän sanoo: "Kun ymmärrämme, että niin monet yhteiskunnalliset ongelmamme pohjaavat lapsuuden haitallisiin kokemuksiin, niiden ratkaiseminen on yksinkertaisesti vain se, että lasten altistumista haitallisille kokemuksille vähennetään ja että heidän huoltajiensa kykyä tomia lasten stressaavien kokemusten vaimentajina kehitetään."

Toksisen stressin hoitomuodoksi Harris esittää kuutta asiaa: nukkuminen, liikunta, ravitsemus, mindfulness, mielenterveys ja terveet ihmissuhteet. Harris haluaa vielä huomauttaa, etteivät lapsuuden haitallisten kokemusten pitkäaikaiset vaikutukset ole kaikki pelkkää kärsimystä. "Joidenkin ihmisten kohdalla haitalliset kokemukset saattavat synnyttää sitkeyttä, syventää empatian kykyä, vahvistaa suojelunhalua ja saada aikaan pieniä supervoimia, mutta kaikkien meidän kohdalla ne pureutuvat syvälle DNA:hamme ja niistä tulee olennainen osa persoonallisuuttamme."

Tiede ja kokemusperäinen tieto yhdityvät tässä Harrisin kirjassa erinomaisella tavalla. Ymmärrys ja empatiakyky ovat vahvasti läsnä. 

                                                                                                                  Markku Laitinen