"Yleensä ihminen, joka tuntee saaneensa hoivaa ja rakkautta ja jonka tarpeisiin on vastattu, pystyy ottamaan apua vastaan myös kuoleman  lähellä. Hän luottaa siihen, ettei jää yksin. Jos ihmistä on laiminlyöty tai hänen on pitänyt pärjätä yksin, hän ei välttämättä luota toisiin ihmisiin." (Virpi Sipola)

Virpi Sipolan kirjoituksessa tulevat esille ne mahdolliset syyt, jotka voivat johtaa joko, syliin heittäytymiseen tai sen karttamiseen.

He jotka ovat lapsena saaneet varmuuden äidin hyväksyvistä silmistä, ja joilla on lämmin muisto isän suomasta turvasta, ovat niitä jotka heittäytyvät syliin, he sanovat: tule lähelle.

Etäinen ja tavoittamaton äiti, arvaamaton ja pelottava isä, muistoihin kaivautuneena, johtaa sylin karttamiseen ja ristiriitaiseen viestintään jonka voi ilmaista tähän tapaan: tule lähelle, mene pois.

Apua pystyy vastaanottamaan hän, jolle rakkaus ja hoiva on tuttua jo lapsuudesta. Hän, joka kokee jääneensä vaille, ei salli itseään hoivattavan edes kuolinvuoteella.

                                                                                                                              Markku Laitinen