"Meillä on riittävästi tietoa vahingollisesta elämäntavastamme, mutta pidämme silti itsepintaisesti kiinni nykyisestä elämänmenosta."    

Veli-Matti Värri                                                                                                                                                                               

Kasvatus ekokriisin aikakaudella

Vastapaino 2018

Kriittinen arvotajunta, jossa on sijansa kohtuullisuudelle, lempeydelle ja vastuulliselle luontosuhteelle, on tärkein kasvatuspäämäärämme, kirjoittaa Veli-Matti Värri kirjassaan.

Värrin mielestä kollektiivinen sivistysprojekti on välttämätön. Ja samalla tarvitaan maailmanlaajuinen täyskäännos taloudessa ja politiikassa.

Värrin kritiikki on osuvaa: "Huolimatta globaalista ekokriisistä on maailmanlaajuinen tendessi alistaa kasvatus ja koulutus kilpailun ja kulutuskapitalismin välineeksi."

Hän jatkaa voimallisesti: "Yksilön moraalisia luonteenpiirteitä korostava hyve-eettinen ajattelu on korvautunut suorituskyvyllä ja muilla kilpailukykyominaisuuksilla. Ja vielä: Tuotemaailmasta on tullut ensisijainen maailma, joka määrittää kaiken muun arvon ja merkityksen."

Värrin näkemys on, että kasvatus- ja koulutustutkimuksissakin osaltaan hyväksytään itsestäänselvyytenä, että tuottavuus ja kilpailukyky ovat ihmisen toimien lopullinen ja ainoa päämäärä. "Tässä maailmanjärjestyksessä talouden voimat - ennen muuta ylikansalliset suuryritykset, sijoittajat ja rahoittajat - ovat luonnonvoimia, joiden toimiin kaikkien on sopeuduttava."

Ihmiselle on ominaista erityislaatuinen, tiedostava maailmassa oleminen ja sen asettama vastuuntunto. Kykenemme arvioimaan omaa toimintaamme, ja siksi voimme ymmärtää, että teknologinen järjenkäyttö on vieraannuttanut meidät luontosuhteestamme aiheuttaen suunnatonta tuhoa, kirjoittaa Värri

Hänen mukaansa inhimillisyyden erityislaatu on ihmisen henkisyydessä, kyvyssä tulkita itseään ja kokea vastuuta itsestään ja suhteestaan maailmaan. Tämän erityislaatunsa vuoksi ihminen voi ja ihmisen täytyy kasvattaa itseään.

"Ei ole toista maapalloa, jonka varaan voisimme rakentaa illuusion ikuisesti jatkuvista kulutusjuhlista."

Veli-Matti Värrin kirja on ajankohtainen "hätähuuto". Harmittaa, että kirjaa ei ole suunnattu suurelle yleisölle, vaan kasvatusalan ihmisille. Rahvaan edustajana antaisin kiinnostuneille vinkin: hyppikää vaikeiden kappaleiden yli ja poimikaa "ymmärrettävät" lauseet talteen, kuten minäkin olen tässä jutussani tehnyt.

                                                                                                                              Markku Laitinen