"Kohtele itseäsi kuin henkilöä, jonka auttamisesta olet vastuussa." (Jordan B. Peterson)

Vaikeinta on ilmaista tarpeensa. Halujen kanssa ilmenee kömpelyyttä. Toiveet eivät helposti sanallistu. Vailla olemisen tunne välittyy käytöksen ja ilmeiden avulla.

Kun ei itse osaa ilmaista omia inhimillisiä "puutteenalaisuuksiaan", eikä välttämättä niitä edes itsessään tunnista, niin kuinka sitä voisi tuntea vastuuta itsensä auttamisesta ja miten ihmeessä kukaan muukaan voisi silloin auttaa?

Jos ei ole lempeä ja armollinen itseään kohtaan, eikä osaa rakastaa sitä "minää" joka on, eikö silloin ole tuomittu itsevihaan ja omaan arvottomuuteen? Ja tästä onkin lyhyt hyppäys siihen, että alkaa vihata muitakin kuin itseään.

Itsetuntemuksen avulla - jonka voi löytää olemalla rehellinen itselleen - löytää itsestään kokonaisvaltaisen ihmisen, jossa hyvän ja pahan ilmentymät ovat aina läsnä. Jos voi hyväksyä tämän todellisuuden niin on vapaampi, ymmärtäväisempi ja myös kykenee elämään ilman inhoa, vihaa ja katkeruutta.

                                                                                                   Markku Laitinen