"Tarvitsemme herkkyyden tuomia vahvuuksia: huomiokykyä, harkintaa, seurauksien pohdiskelua, kokonaisuuksien ymmärtämistä, riskien näkemisen taitoa, viisautta, myötätuntoa ja asioiden luovaa yhdistelyä."

Taina Laane

Vahvuutena herkkyys, kirjeitä hänelle joka kokee syvästi

Kirjapaja 2019

Taina Laane kirjoittaa henkilökohtaisiin kokemuksiin nojautuen siitä, millaista on olla ja elää herkän ihmisen elämää. Kirja on sävyltään myötätuntoinen ja lempeä.

Hän etsii ajatuksilleen tukea Elaine Aronilta: herkkyyden keskeisiä ominaisuuksia ovat syvällinen tiedon prosessointi, kuormitusalttius, tunnemaailman intesiteetti ja eläytymiskyky sekä tarkka havannointikyky.

Herkkyyteen liittyvää ylikuormitusta Laane kuvailee seuraavalla tavalla: "Tässä on nyt aivan liikaa asioita, meteliä, keskeytyksiä, kirkkaita valoja, muita ihmisiä - kyky kuulla ja ohjata itseä alkaa kadota, hallinnan tunne etääntyy, hermostus nousee."

Laanen mielestä on niin, että jos perhetilanteemme lapsuudessa on ollut epävakaa, alttius olla valppaana, virittyä ja stressaantua saattaa olla tavallaan koko ajan päällä." 

Omien tunteiden tunnistaminenkin voi olla vaikeaa. "Pitkään tunnistamattomaksi ja nimeämättömäksi jääneet, kenties syrjään sysätyt tunteet jäävät ikään kuin päälle, soimaan taka-alalle ja voivat aiheuttaa niska-, hartia, selkä- ja vatsakipuja, tai - kuten minulla - unettomuutta", kertoo Laane.

Laanen mielestä herkkiä lapsia sanotaan usein turhaan ujoiksi: "Heissä saattaa olla monenlaista ruutia, riehakkuutta ja seurallisuutta, mutta he tarvitsevat aikaa mennäkseen mukaan. Kaikenlainen "rohkaiseminen" on turhaa, mutta lempeä kannustus auttaa kyllä."

Tutkimuksiin nojaten Laane haluaa huomauttaa, että jaetut ystävällisyyden ja myötätunnon hetket antavat vagushermon kautta meidän hermostollemme tauon stressistä, kuin pienen minihuollon. "Jos meillä on useita tälläisia kokemuksia päivän mittaan, se kasvattaa terveyttämme, mielenterveyttämme ja optimismiamme sekä auttaa palautumaan vaikeuksista nopeammin."

"Tahtoo tehdä kovasti monia asioita, jotka pelottavat ja edellyttävät esiin tulemista, kun samalla kaikki tilanteet tuntuvat suurilta ja vaikuttavilta ja kaikuvat mielessä pitkään etukäteen ja jälkikäteen." Näin kuvailee Laane sitä ristiriitaa mihin herkkä ihminen helposti ajautuu.

Seuraava huomio minkä Laane tekee on todella tärkeä.

"Jos saisin elää nyt nuoruusvuoteni uudelleen, tahtoisin varmasti päästää itseni helpommalla. Välttäisin suoralta kädeltä sellaisia töitä, jotka tiedän liian hälyisiksi ja hektisiksi. En syöksyisi ottamaan vastaan haastetta kuin haastetta. Kunnoittaisin enemmän sitä, että tarvitsen hiljaisuutta, palautumista ja omatahtisuutta. Tekisin "täsmäpiipahduksia" ihmisten ilmoille sen sijaan, että olisin koko ajan siellä missä tapahtuu."

Herkän ihmisen itseymmärrys kasvaa tämän kirjan myötä. Herkälle lukijalle avautuu samaistumisen mahdollisuus ja hän saattaa huomata ettei herkkyydessä ole mitään moitittavaa, päinvastoin, se on suuri lahja.

                                                                                                             Markku Laitinen