Elä elämäsi, koska kuolet kuolemasi. (Roomalainen seinäkirjoitus) Tämä on se ajatus, joka ahdistuksena vaivaa ihmistä. Niin kauan, kun ihminen elää Kenen Tahansa elämää, hän voi ajatella, ettei hän kuole, muut kuolevat. Mutta jos hän käsittää, että hänen oma aikansa on myös rajallinen ja hän on se, joka kuolee kerran, hän pyrkii elämään itse elämänsä. (Juha Varto)

Yllätarjotut ajatukset ovat suuri voiman lähde ja samalla ne tarjoavat mahdollisuuden väärinkäsittämiseen. Itsekkään aikamme tarjoama tulkinta on, että "lähdenpä tästä kävelemään", koska en halua elää kenen tahansa elämää - elän itse elämäni.

Hän, joka oikeasti oivaltaa, että "päiväni ovat luetut", etsii läheisyyttä, ilmaisee rakkautensa ja pyrkii suojelemaan heitä, joiden elämä on vasta alkutaipaleella.

                                                                                                                    Markku Laitinen