"Pettymiset ja pahastumisen aiheet ovat osa jokapäiväistä elämäämme, hyvä itsetunto ilmeneekin siinä, ettei yksilö kiellä haavoittuvuuttaan vaan pyrkii siitä huolimatta toimimaan yhdessä muiden ihmisten kanssa."

Ylläolevien ajatusten alkuperä on minulta kadonnut, mutta tärkein on tallella, sisältö joka on arvokas. Koska elämme ihmisyhteisöissä joudumme "sietämään" todellisuutta, jossa pettymiset ja pahastumiset seuraavat toinen toistaan.

Alttius "haavoittua" - loukkaantua on yksilöllistä, toinen "sietää" toista enemmän ja päinvastoin. Herkkähipiäisyys ja kovapintaisuus ovat kansankielisiä termejä, joilla sietokykyä ilmaistaan.

Hyvällä itsetunnolla varustettu ei tarvitse kumpaakaan termiä. Hän ei pelkää haavoittuvuuttaan, eikä näin ollen tarvitse suojapanssaria (kovapintaisuutta). Hänestä ei tule herkkähipiäistä, koska hänellä on kyky asettaa rajat, jotka suojaavat loukkauksilta.

Ja mikä tärkeintä, hyvän itsetunnon ansiosta hänellä ei ole mitään tarvetta alistaa toisia, ei loukata, eikä haavoittaa heitä. Hyvän itsetunnon omaava pyrkii tasaveroiseen yhteyteen.

Allekirjoittanut on vasta harjoitteluvaiheessa, eikä omaa hyvästä itsetunnosta kuin pienen palasen, olkaa siis armollisia hänen suhteensa ja katsokaa läpi sormien hänen typeryyttään. Ehkä hän jonain päivänä oppii ja yltää tavoitteeseensa - ihmisyyteen...

                                                                                                                   Markku Laitinen