"Tunnekylmä ihminen on menettänyt kyvyn kokea ja aistia elämän rikkautta ja monivivahteisuutta. Hän on menettänyt yhteyden itseensä ja sitä kautta toisiin."  (Salme Blomster)

Tunnekylmä ihminen on kyvykäs toimimaan tilanteissa, jotka ovat ihmisyyden vastaisia. Hän riistää leipäpalan lapsen kädestä ja vanhukselta hän vie viimeisen vesitilkan.

Tunnekylmyys auttaa valtaan pyrkivää ja vallassa olevaa ihmistä. Jos hamuaa valtaa ja rikkauksia ovat tunteet vain tiellä. Päätöksiä on helpompi tehdä, kun ei tunteile. Nälkäänäkeviä ei näe ja köyhyys on ihmisen oma vika.

Tunnekylmä halveksii heikkoutta, eikä hän suvaitse avuttomuutta. Häikäilemättömyys, oman edun tavoittelu ja narsistinen itseihailu ovat hänen kotoisia olotilojaan.

Tunnekylmiä ihmisiä tapaat eniten siellä missä raha ja valta lyövät kättä.

                                                                                                                                             Markku Laitinen