"Kuoleva ja häntä ympäröivät ihmiset suhtautuvat kuolemanpelkoon ja -uhkaan monta kertaa torjuvasti, ja tämä estää kuolevaa ilmaisemasta syvällä olevaa kaipuutaan, suruaan ja tarvettaan saada toinen ihminen lähelleen." (T.B. Hägglund)

Pitämällä etäisyyttä voimme välttyä ajatukselta, että kuolema on myös minun todellisuuttani. Kuolemaa tekevä ihminen on "vaivaannuttava", koska hän paljastaa haurautemme.

Kuolemaa lähestyessään ihminen joutuu ottamaan vastaan kaikki ne tunteet, jotka on torjunut syvälle minuutensa pohjalle. Siinä tarjoutuu eheytymisen mahdollisuus.

Kuolevan ihmisen läheisyys ja siihen liittyvien tunteiden vastavuoroisuus, voi olla se suurin oppi, jonka elämä meille tarjoaa. 

                                                                                                          Markku Laitinen