"Ei ole mitään tilannetta, jota ei voitaisi tehdä paremmaksi joko toimimalla tai kestämällä." (Goethe)

Ja juuri nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa Goethen ajatusta testataan. Toimintamme on oltava sitä, että emme toimi ohjeiden vastaisesti ja sitä, että pyrimme varovaisuuteen. Toimintamme tulee suuntautua myös avunantoon ja kanssaihmisten tukemiseen. Kestämällä poikkeusolojen vaatimaa rajallisuutta, ja kestämällä todellisuutta, jossa emme voi saada kaikkea sitä mitä haluamme, me osoitamme vahvuutta ja mielen lujuutta. Mutta ilman "veljeyttä ja sisaruutta" me emme tähän pysty, kulkekaamme siis käsi kädessä, toinen toistamme tukien.

                                                                          Markku Laitinen