Mitä enemmän tunnemme itsemme osaksi eliökunnan kokonaisuutta ja mitä myötätuntoisemmin suhtaudumme luontoon ja luontokappaleisiin, sitä paremmin voimme. Luonnossa koettu kauneushan lisää empatiaa ja halua olla avuksi. Yksi empatian muodoista on vastuu ympäristöstä

Marko Leppänen & Adela Pajunen

Suomalainen metsäkylpy

Gummerus 2019

Tässä on nimensä mukainen kirja. Lukija pääsee kylpyyn, jonka kaltaisessa hän tuskin on ollut, vaikka luontoon liittyviä kirjoja on kirjoitettu huomattava määrä. Arkinen ja tieteellinen tieto on kirjassa osattu yhdistää harvinaisella tavalla, ja niin, että kirjaa lukeva suorastaan innostuu.

Metsä tarjoaa ruoka- ja lääkekaapin mutta myös taidenäyttelyitä, konsertteja, katedraaleja, parhaita luontokeskuksia ja ylellisiä leposaleja. Näin ylistävät kirjan kirjoittajat metsäistä luontoa.

Seuraavasta käy ilmi minkälainen on Markon ja Adelan ihannemetsä. "Kun metsän antaa vain olla, se tekee mitä sen kuuluu. Se toteuttaa itsensä täydellisesti. Yhtäkään taimea ei ole metsäisimpään metsään pitänyt istuttaa, ei yhtään lannoitesäkkiä kumota eikä harvennushakkuita suorittaa."

Kirjan kirjoittajat järjestävät työkseen muun muassa metsäretkiä. Metsässä liikkumisen ja oleskelun konkreettisia vaikutuksia selvittääkseen he järjestivät metsänlaitaan verenpainemittaus mahdollisuuden. Metsään saapuvilta mitattiin verenpaine ennen ja jälkeen metsäretken.Tulokset: Verenpaine oli selvästi laskenut metsässä.

Kirjasta käy ilmi vielä lisää luontoaltistuksen fysilogisia vaikutuksia: Stressihormoni kortisolin pitoisuus syljessä pienenee. Lepopulssi seestyy.

Luonnon monimuotoisuutta kuvatessaan Marko ja Adela tuovat esiin erään seikan, jota emme todennäköisesti ole tulleet ajatelleeksi. "Roskapuu" paju onkin elintärkeä: "Notkeina, huiskeina ja tiheinä pajut tarjoavat lukuisille eliöille suojaa, ravintoa ja pesäpaikkoja."

Pölyttäjäkato on yksi kirjan huolenaiheista: "Pölyttäjäkato jatkuu ja voi jopa kiihtyä, jollemme puutu luonnon kemikalisoitumiseen ja yksipuolistumiseen." Yli 90 prosenttia tarvitsemastamme C-vitamiinista ja antioksidanteista saadaan hyönteisten pölyttämistä kasveista.

Monimuotoisuuteen liittyen kirjassa sanotaan vielä näin: "Monimuotoisuus merkitsee ihmisten ja muiden eliölajien terveyttä, ekologista kestävyyttä ja samalla kauneutta. Ympäristön suuren lajikirjon on havaittu heijastuvan ihmisiin kohentuneena henkisenä hyvinvointina."

Mitä luontoyhteys voi tarkoittaa henkilökohtaisella tasolla: "Sillä on havaittu yhteys ahdistuksen vähäisyyteen, myönteisiin tunteisiin, vitaliteettiin, tyytyväisyyteen sekä kokemukseen elämän merkityksellisyydestä."

Persoonallinen ja henkilöity suhde luontoon auttaa säätelemään tunteita, löytämään mittasuhteet, kirkastamaan ajatukset ja tuntemaan intohimoa. Se voi myös auttaa ymmärtämään selittämättömiä kokemuksia ja kokemaan pyhää.

Näin huimat näkymät tarjoaa Leppäsen ja Pajusen erinomainen kirja.

                                                                                                                  Markku Laitinen