Valeminä: Yksilö nöyrästi mukautuu toisen pyrkimyksiin ja odotuksiin tai siihen, mitä arvelee toisen häneltä tahtovan tai odottavan. Tavallisesti se merkitsee, että yksilön on oltava ylen määrin "hyvä", tehtävä aina niin kuin sanotaan, varottava tuottamasta "harmia", pidätettävä kaikki oman tahtonsa vastakkaiset pyrkimykset ja kernaimmin kokonaan salattava ne. Mutta hyvä käyttäytyminen ei ole yksilön omaa myönteistä pyrkimystä tehdä, niin kuin sanotaan olevan hyvä, vaan kielteistä mukautumista muiden eikä omiin normeihin, ja tätä mukautumista ruokkii pelko, mitä mahtaisikaan tapahtua, jos olisi oma itsensä. (R.D.Laing)

Lapsena joidenkin on pakosta valittava selviytymiskonstinsa. Laingin tekstistä käy ilmi, mitä ne voivat olla. Valitettavasti nämä konstit saattavat seurata meitä aikuiselämään ja olla elämän mittaisia.

                                                                                                                 Markku Laitinen